Tomas Lundström – vinnare 2013

Prismotivering

En ung cellist med stor mognad och suveränitet i hela sitt artisteri. Med ett fantasifullt musicerande och en imponerande teknisk skicklighet lyfter vår pristagare fram musikens alla inneboende kvaliteter. Den vackra tonbildningen och säkra intonationen bidrar till ett starkt och övertygande musikaliskt uttryck.

Tomas Lundström - vinnare 2013
Cello från slutet av 1700- inköpsår 2013

Pris

Årets pris är en Cello och är ett fint gammalt italienskt instrument, tillverkat av Gennaro Gagliano i Neapel, vars originalstämpel, daterad 1741, det bär.