Viola från ca 1800

2012 tillkom ett tredje instrument i samlingen, en viola tillverkad omkring år 1800 av Giuseppe, Antonio och Giovanni Gagliano.

Beskrivning

  • Botten i två delar av vackert marmorerad lönn med oregelbundet mönster som löper mer eller mindre horisontellt.
  • Sidorna med flammor av medelstor bredd.
  • Enkel snäcka.
  • Locket i två delar av gran med tät ådring i mitten, oregelbundet utglesande mot sargerna.
  • Lacken i gyllenbrun färg.
  • Violan är ett vackert typinstrument på tillverkarnas arbete, utformat efter instrumenten som tillverkats av Grancinobröderna i Milano i slutet av 1600-talet.
  • Corpus mäter 42,1 cm på längden och 19,7 cm och 23,8 cm utan strängar.