Violin från 1766

Instrumentet som införskaffades i 2011 är ett fint exemplar av mästaren Nicola Gagliano, Neapel från 1700-talet. Violinen är ett i alla väsentliga delar sammanhörande originalarbete, såsom lock, botten, sarger, snäcka samt lack, av ovan nämnda mästare.

Instrumentet bär en fiktiv etikett med följande text: Ferdinandus Gagliano Filius Nicolai fecit Neap. 1766

Beskrivning

  • Lock: av gran, 2-delat, smala till breda årsringar utåt.
  • Botten: av lönn, välflammad med smalare flammor, uppåtgående.
  • Sarger: av lönn, välflammade med smalare flammor.
  • Snäcka: av lönn, välflammad, något svagare flammor än botten.
  • Lack: Gulorange av fin klassisk kvalitet på gyllene grund.
  • Mått i millimeter: 352,5 / 205,5 / 163,5

Den närmast tidigare ägaren var en dansk violinist, som varit verksam i Det Kongelige Kapel i Köpenhamn. Musikern ifråga var elev till läraren vid Det Kongelige Danske Musik-Konservatorium Peder Møller, för vilken Carl Nielsen skrev sin violinkonsert.

Violinen köptes 1944 hos violinbyggaren Pauli Merling i Köpenhamn. Efter slutet av andra världskriget reste den dåvarande ägaren på konsertturné till Frankrike, Tyskland och senare till USA. I Amerika blev det förutom en konsertturné även masterclasses och studier för den store Jascha Heifetz. Instrumentet användes som konsertinstrument av den tidigare ägaren under hela dennes karriär fram till slutet av 1960-talet.