Violincell från 1700

2013 utökades Handelsbanken Classic Instruments med ytterligare ett mästerverk – en violoncell, också den tillverkad av en medlem av familjen Gagliano. Denna bildar tillsammans med tidigare års instrument en stråkkvartett. Det unika med denna stråkkvartett är alltså att alla instrument är tillverkade av samma framstående instrumentmakarfamilj i slutet av 1700-talet.

Beskrivning

  • Bottnen i två stycken av lönn med medelbreda flammor som sluttar en aning uppåt från mittfogen
  • Sidorna och snäckan i harmonierande virke
  • Locket i två stycken av gran av medelstruktur, smalare i mitten och något vidgat mot sargerna
  • Lacken ljust ambrafärgad/orange
  • Kroppen är 74,9 cm lång och 33,9 cm respektive 43,0 cm bred.