Jan Wallander-priset

Jan Wallanderpriset instrument

Handelsbanken har i samarbete med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm instiftat ett musikpris som givits namnet Jan Wallanderpriset, efter bankens VD och styrelseordförande under åren 1970 – 1991.

Priset delas varje år ut till en av Sveriges unga framstående musikstudenter som studerar vid någon av musikhögskolorna i Sverige. Priset ger mottagaren möjlighet att, i början av sin professionella karriär, använda ett instrument av utomordentligt hög klass.

Under åren 2010 – 2013 gick priset till stråkstudenter. De fyra stråkinstrumenten är alla tillverkade av medlemmar i familjen Gagliano under 1700-talet.

År 2014 och 2015 gick priset till två av Sveriges jazzstudenter.
2014 års pris var en flygel, Steinway & Sons B-211 och 2015 var priset en kontrabas tillverkad i England c:a 1830.

2016 och 2017 gick priset återigen till två stråkstudenter.
2016 års pris var en violin tillverkad av Joannes Florenus Guidantus år 1731 och 2017 var priset en violin tillverkad av Michele Deconet ca 1750.

Instrumentsamlingen bildar tillsammans Handelsbanken Classic Instruments.